Informacje na temat polityki prywatności na Facebooku, Instagramie i innych serwisach

 1. Facebook i Instagram

  1. Wspólna odpowiedzialność

   Podmiotami odpowiedzialnymi za naszą stronę na Facebooku i profil na Instagramie jesteśmy my,

   Nect GmbH (zwana dalej: Nect)
   Großer Burstah 21
   20457 Hamburg
   E-mail: hello@nect.com

   wspólnie z

   firmą Facebook Ireland Limited, (zwaną dalej: Facebook)
   4 Grand Canal Square
   Grand Canal Harbour
   Dublin 2, Irlandia

   Facebook oraz Instagram i Nect ponoszą wspólną odpowiedzialność w rozumieniu art. 26 ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

   Nasz inspektor ds. ochrony danych jest dostępny pod następującym adresem:

   Nect GmbH
   Großer Burstah 21
   20457 Hamburg

   privacy@nect.com

   Zawarliśmy z Facebookiem umowę o wspólnej odpowiedzialności za ochronę danych zgodnie z art. 26 RODO. Treść tej umowy, tak zwanego dodatku „Page Insights Addendum” lub „Page Insights Controller Addendum” (informacje o statystykach strony), można znaleźć tutaj:

   https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

   W odniesieniu do tak zwanych „Facebook Insights Data” (informacje o danych na potrzeby statystyk strony, zwane dalej „Facebook Insights”) Facebook przejmuje na podstawie niniejszej umowy istotne zobowiązania, w szczególności w zakresie informowania osób, których dane dotyczą, oraz ochrony praw tych osób.

  2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

   Przetwarzanie przez nas danych w związku z naszą obecnością na Facebooku i Instagramie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie public relations i komunikacji.

   Komunikacja

   Korzystamy z Facebooka i Instagrama, aby prezentować naszą firmę i nasze oferty oraz komunikować się z użytkownikiem. W ten sposób możemy komunikować się z użytkownikiem bezpośrednio za pośrednictwem Facebooka, aby odpowiedzieć na zapytania kierowane za pośrednictwem Facebooka. Ponadto wykorzystujemy dane z Facebooka i Instagrama do oceny i poprawy zasięgu naszej komunikacji korporacyjnej. Pozyskane w związku z tym dane usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki ich przechowywania, o ile ich usunięcie lub ograniczenie przetwarzania jest możliwe. Komunikacja za pośrednictwem Facebooka jest potencjalnie niebezpieczna. Użytkownik może również skontaktować się z nami w dowolnym momencie w inny sposób.

   Korzystanie z „Facebook Insights”

   Na naszych stronach na Facebooku i Instagramie korzystamy z funkcji „Facebook Insights” w celu uzyskania anonimowych danych statystycznych na temat korzystania z naszych stron na Facebooku i Instagramie oraz osób odwiedzających je. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie public relations i komunikacji, a w szczególności optymalizacji naszej obecności na Facebooku i Instagramie. Za pośrednictwem „Facebook Insights” otrzymujemy informacje o korzystaniu z naszych stron na Facebooku i Instagramie, w szczególności anonimowe informacje o profilach osób odwiedzających, w tym oceny demograficzne i geograficzne. Te statystyki użytkowania są tworzone przez Facebook Ltd. ewentualnie również na więcej niż jednym urządzeniu, jeśli użytkownik korzysta z Facebooka lub Instagrama na kilku urządzeniach końcowych (np. w przeglądarce i w aplikacji).

   Przetwarzanie danych w ramach „Facebook Insights” odbywa się przez Facebook na podstawie umowy o wspólnej odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1. Otrzymujemy z Facebooka tylko anonimowe dane. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebooka w ramach „Facebook Insights” można znaleźć tutaj:

   https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

   Ogólne informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć

   na Facebooku na stronie:

   https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/

   oraz na Instagramie na stronie:

   https://help.instagram.com/519522125107875

  3. Pliki cookie

   W związku z odwiedzaniem naszej strony na Facebooku lub Instagramie i korzystaniu z „Facebook Insights” Facebook używa również plików cookie i innych porównywalnych technologii przechowywania danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie Facebooka i Zasadach stosowania plików cookie Instagrama.

  4. Przekazywanie danych do Facebook Inc.

   W ramach przetwarzania danych Facebook może przekazywać dane osobowe firmie Facebook Inc. z siedzibą w USA. Jeżeli zgodnie z niniejszą Informacjami o ochronie danych dane osobowe są przekazywane do państwa, które nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej ani stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (państwo trzecie), odbywa się to, o ile to możliwe, na podstawie decyzji Komisji UE o adekwatności lub na podstawie odpowiednich gwarancji, lub przy zastosowaniu standardowych klauzul ochrony danych. Stosując standardowe klauzule ochrony danych, staramy się wdrażać dodatkowe środki, aby chronić dane użytkownika w niezbędnym i możliwym zakresie.

  5. Prawa osób, których dane dotyczą

   Użytkownik prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (art. 21 ust. 1 RODO).

   Zakres, w jakim Facebook rejestruje zachowanie użytkownika podczas odwiedzania stron Facebooka i Instagrama, można ustawić tutaj jako zarejestrowany użytkownik Facebooka oraz tutaj jako zarejestrowany użytkownik Instagrama. Dalsze możliwości zarządzania przetwarzaniem danych przez Facebook i Instagram, w tym formularz sprzeciwu, można znaleźć również tutaj:

   https://pl-pl.facebook.com/help/contact/367438723733209

   oraz opcje ogólnych ustawień dla Facebooka i Instagrama.

   Jeśli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, użytkownik ma prawo do informacji o swoich danych zgodnie z art. 15 RODO, do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

   Użytkownik ma możliwość zwrócenia się ze skargą do organu nadzorującego ochronę danych. Właściwym dla nas organem nadzorującym ochronę danych jest Inspektor ds. ochrony danych i wolności informacji w Hamburgu (Hamburger Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit).

 2. XING

  Podmiotem, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszego profilu na platformie XING, jest New Work SE (Niemcy/UE). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez New Work SE można znaleźć w sekcji Datenschutz tutaj:

  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

 3. TWITTER

  Podmiotem, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszego profilu na platformie Twitter, jest Twitter Inc. (USA). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Twitter Inc. można znaleźć tutaj:

  https://twitter.com/pl/privacy

 4. LINKEDIN

  Podmiotem, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszego profilu na platformie LinkedIn, jest LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irlandia/UE – „LinkedIn”). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez LinkedIn można znaleźć tutaj:

  https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

  Należy pamiętać, że zgodnie z Polityką ochrony prywatności LinkedIn, dane osobowe są przetwarzane przez LinkedIn również w USA lub innych krajach trzecich. LinkedIn przekazuje dane osobowe do krajów, o ile to możliwe, wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności lub na podstawie odpowiednich gwarancji lub przy zastosowaniu standardowych klauzul ochrony danych. Stosując standardowe klauzule ochrony danych, staramy się wdrażać dodatkowe środki, aby chronić dane użytkownika w niezbędnym i możliwym zakresie.

 5. YouTube

  Na naszej stronie mogą być udostępnione filmy z YouTube, które są przechowywane na http://www.YouTube.com i są dostępne bezpośrednio z naszej strony internetowej. W tym celu nie używamy wtyczek dostawcy YouTube, gdy użytkownik wywołuje tę stronę z naszej witryny.

  Zwracamy uwagę, że operatorem YouTube jest firma YouTube LLC, z siedzibą główną w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest z kolei reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Integracja filmów wideo odbywa się w „trybie rozszerzonej ochrony danych”. Oznacza to, że żadne dane o użytkowniku nie zostaną przesłane do YouTube, jeśli nie odtworzy on filmów. Dane są przesyłane tylko, jeśli użytkownik odtworzy filmy. Nie mamy wpływu na to przesyłanie danych.

  Odwiedzając naszą stronę internetową, YouTube otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony internetowej na naszej witrynie. W związku z tym przesyłane są dane osobowe. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które jest on zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane zostaną przypisane bezpośrednio do jego konta. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego profil YouTube został przypisany, należy wylogować się przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania witryny w oparciu o potrzeby. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej.

  Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowania, jednak w celu skorzystania z tego prawa należy zwrócić się do YouTube.

  Korzystamy z tej usługi w ramach naszej strony internetowej w oparciu o nasz uzasadniony interes. Ten uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Więcej informacji na temat celów i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć tutaj:

  https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy

 6. Vimeo

  W celu integracji filmów korzystamy również z usług Vimeo. Operatorem platformy Vimeo jest Vimeo, LLC z siedzibą główną pod adresem 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

  1. Wtyczki

   W tym celu na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek dostawcy usług Vimeo. Jeśli więc użytkownik wyświetli stronę naszego serwisu opatrzoną taką wtyczką, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo i wtyczka zostanie wyświetlona. W wyniku tego na serwer Vimeo zostanie przesłana informacja, że odwiedził on naszą stronę internetową. Jeśli użytkownik jest wówczas zalogowany jako członek Vimeo, Vimeo przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. podczas kliknięcia przycisku Start na filmie wideo, informacja ta jest również przypisywana do konta użytkownika. Można zapobiec temu przypisaniu, wylogowując się z konta użytkownika Vimeo przed skorzystaniem z naszej strony internetowej i usuwając odpowiednie pliki cookie Vimeo.

  2. Dalsze informacje

   Korzystamy z tej oferty w ramach naszej strony internetowej w oparciu o nasz uzasadniony interes. Ten uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

   Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Vimeo, a także prawa użytkownika w tym zakresie i ustawienia opcji ochrony jego prywatności oraz informacje na temat polityki prywatności Vimeo można znaleźć tutaj:

   https://vimeo.com/privacy

   Ponadto Vimeo uruchamia funkcje śledzenia Google Analytics za pośrednictwem ramki iFrame, w której wyświetlany jest film. Jest to własna funkcja śledzenia Vimeo, do której nie mamy dostępu. Można zapobiec śledzeniu przez Google Analytics, korzystając z narzędzi dezaktywacyjnych, które Google oferuje dla niektórych przeglądarek internetowych. Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. Zobacz tutaj:

   http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Wersja z: czerwiec 2022 r.