Polityka prywatności strony internetowej

§ 1 INFORMACJA O GROMADZENIU DANYCH OSOBOWYCH

(1) Niniejszym informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas używania niniejszej stroy internetowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dane osobowe to wszystkie dane, które można powiązać z użytkownikiem, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail lub zachowanie użytkownika.

(2) Stroną odpowiedzialną zgodnie z art. 4 nr 7 RODO jest firma

Nect GmbH
Großer Burstah 21
20457 Hamburg

Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

Nect GmbH
Großer Burstah 21
20457 Hamburg

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące danych osobowych należy kierować na adres privacy@nect.com.

Jeśli chcą się Państwo skontaktować się bezpośrednio z pełnomocnikiem ds. ochrony danych (na przykład z powodu szczególnie delikatnej sprawy), wtedy prosimy o kontakt listowny, ponieważ komunikacja za pomocą poczty elektronicznej zawsze może zawierać luki w zabezpieczeniach.

§ 2 FORMULARZ KONTAKTOWY

(1) W przypadku jakichkolwiek pytań mają Państwo możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej. Konieczne jest podanie poprawnego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje można przekazywać dobrowolnie.

(2) Przetwarzanie danych odbywa się w celu komunikacji z Państwem, udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie lub w celu opracowanie odpowiedzi na konkretne złożone zapytania. Jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy lub realizację działań przedumownych, wtedy podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO. W przeciwnym razie przetwarzamy dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na szybkim i łatwym skontaktowaniu się z osobą pytającą lub zapewnieniu zorientowanej na obsługę odpowiedzi na zapytanie. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO.

(3) Dane osobowe zebrane przez nas za pomocą formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po rozpatrzeniu zapytania, o ile nie istnieją prawne zobowiązania do ich zachowania, w szczególności wynikające z przepisów prawa handlowego lub podatkowego.

§ 3 PAŃSTWA PRAWA JAKO UŻYTKOWNIKA

(1) W odniesieniu do dotyczących go danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:

· prawo do informacji,

· prawo do korekty lub usunięcia danych,

· prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

· prawo do sprzeciwu do przetwarzania danych,

· prawo do możliwości transmisji danych.

(2) Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla naszej siedziby. Adres ten można znaleźć w Internecie pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

§ 4 GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

(1) Czysto informacyjne używanie strony internetowej, a więc bez rejestracji lub przekazywania nam jakichś informacji powoduje pobranie jedynie tych danych osobowych, które przekazała nam Państwa przeglądarka do naszego serwera. Jeśli chcą się Państwo odnieść do naszej strony internetowej pobieramy następujące dane, które są dla nas konieczne w aspekcie technicznym, aby naszą stronę internetową przedstawić i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO:

· Adres IP

· Data i godzina zapytania

· Różnica strefy czasowej do Greenwich Mean Time (GMT)

· Treść żądania (konkretna strona)

· Status dostępu/kod statusu HTTP

· Przesłana ilość danych

· Strona internetowa, z której wychodzi żądanie

· Przeglądarka

· System operacyjny i jego platforma

· Język i wersja oprogramowania przeglądarki

(2) Dane te są przechowywane przez 90 dni, a następnie automatycznie usuwane.

§ 5 PLIKI COOKIE, WTYCZKI, ŚLEDZENIE STRON INTERNETOWYCH

(1) Nie używamy plików cookie ani funkcji śledzenia w sieci w celu zrozumienia lub śledzenia zachowania Państwa podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Wszelkie dane, które przechowujemy na urządzeniu użytkownika, są wykorzystywane wyłącznie do celów funkcjonalnych, przekazywane wyłącznie w ramach naszych systemów, nigdy nie zawierają danych osobowych i nie są wykorzystywane do monitorowania zachowań naszych użytkowników.

(2) Używamy linków do udostępniania informacji w sieciach społecznościowych i mediach. W tym celu nie są używane żadne wtyczki, z wyjątkiem filmów, które można pobrać (np. Vimeo). Dopóki Państwo nie klikną łącza sieci społecznościowej w celu udostępnienia w niej treści, to do odpowiednich sieci nie są przesyłane żadne dane. Po kliknięciu łącza zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową danego serwisu społecznościowego. Dalsze informacje i uwagi dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć poniżej, pod linkiem zgodnie z § 6 niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych.

§ 6 INFORMACJE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jesteśmy obecni na kilku platformach społecznościowych i posiadamy własną stronę firmową. W ten sposób chcielibyśmy zaoferować dalsze możliwości informacji i komunikacji. Korzystamy z następujących platform:

Xing, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube i Vimeo.

Jednocześnie odsyłamy do oddzielnej i powiązanej informacji o ochronie danych osobowych.

§ 7 PODANIA O PRACĘ

Jeśli złożą Państwo podanie o przyjęcie do pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej, wtedy będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujący sposób.

§ 8 ODWOŁANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, to mogą ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość bez podawania przyczyn. Takie odwołanie będzie miało wpływ na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych po ich przekazaniu nam ich przez Państwo. Mogą Państwo poinformować nas o swoim odwołaniu, korzystając z następujących danych kontaktowych: firma Nect GmbH, Großer Burstah 21, 20457 Hamburg, privacy@nect.com, patrz także punkt „Dane firmowe”.

§ 9 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

(1) W ramach wejścia na stronę internetową stosujemy rozszerzoną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyżej zaawansowaną techniką kodowania, jaką obsługuje Państwa przeglądarka. Z reguły w grę wchodzi kodowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje kodowania 256-bitowego wtedy cofamy się do technologii 128-Bit v3. To czy konkretna strona naszego wejścia internetowego będzie transmitowana w formie zakodowanej rozpoznają Państwo po prezentacji symbolu klucza lub zamkniętego zamka w dolnym pasku statusu swej przeglądarki.

(2) Oprócz tego posługujemy się odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi o charakterze zabezpieczającym w celu ochrony Państwa danych przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, całkowitą lub częściową utratą, uszkodzeniem oraz przed nieupoważnionym dostępem przez osoby trzecie. Nasze działania zabezpieczające są stale optymalizowane wraz z postępem technologii i wiedzy informatycznej.

§ 10 AKTUALNOŚĆ

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest obecnie wiążące i ma status z miesiąca lutego 2022 r. W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i ofert na niej zamieszczanych lub w związku ze zmianą wymogów prawnych lub urzędowych może zaistnieć konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili pobrać i wydrukować ze strony internetowej https://nect.com/pl/privacy-policy/.

Aktualizacja: Czerwiec 2022