Twoje dane w dobrych rękach

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE, ZGODNIE Z ART. 15, ART. 16 i ART. 17 RODO

Zgodnie z art. 15 RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji. Zgodnie z art. 16 RODO osoba, której dane dotyczą, może zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. Zgodnie z art. 17 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia danych lub, zgodnie z art. 18, prawo do ograniczenia ich przetwarzania. W odniesieniu do prawa do informacji i prawa do usunięcia danych dodatkowo zastosowanie mają §§ 34 i 35 federalnej ustawy o ochronie danych.

Aby móc dojść tych praw, można skorzystać z następującego formularza lub z poniższych opcji kontaktu.

Wskazówka: Jeśli nie masz dostępu do aplikacji (np. ponieważ aplikacja została już odinstalowana) ani dostępu do numeru identyfikacyjnego dowodu osobistego (np. ponieważ dokument został utracony), skorzystaj z opisanych poniżej opcji kontaktu, aby móc dojść swoich praw związanych z danymi.

Twoje dane w dobrych rękach

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE, ZGODNIE Z ART. 15, ART. 16 i ART. 17 RODO

Zgodnie z art. 15 RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji. Zgodnie z art. 16 RODO osoba, której dane dotyczą, może zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. Zgodnie z art. 17 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia danych lub, zgodnie z art. 18, prawo do ograniczenia ich przetwarzania. W odniesieniu do prawa do informacji i prawa do usunięcia danych dodatkowo zastosowanie mają §§ 34 i 35 federalnej ustawy o ochronie danych.

Aby móc dojść tych praw, można skorzystać z następującego formularza lub z poniższych opcji kontaktu.

Wskazówka: Jeśli nie masz dostępu do aplikacji (np. ponieważ aplikacja została już odinstalowana) ani dostępu do numeru identyfikacyjnego dowodu osobistego (np. ponieważ dokument został utracony), skorzystaj z opisanych poniżej opcji kontaktu, aby móc dojść swoich praw związanych z danymi.

Numer dowodu osobistego / paszportu
Numer dowodu osobistego składa się z dziewięciu liczb i liter, można znaleźć go w tym miejscu:
W przypadku paszportów numer znajduje się u góry po prawej, na stronie ze zdjęciem.
Lub
Identyfikator ID
Identyfikator ID składa się z ciągu ośmiu liczb i znaków, można go znaleźć w Nect Wallet w tym miejscu:
Powód zapytania*